Author Archives: Hercikova.Sona

image_123 image_125 image_135 image_139 image_140 image_148 image_152 image_155

Na konci školního roku se na střediscích školního statku v Poděbradech, Čáslavi, Rakovníku a Lázních Toušeni loučili žáci základních a středních škol, kteří byli zapojeni do Projektu CPTO nejen se školním rokem 2014/2015, ale i s projektovými aktivitami, které pro ně byly připravovány v průběhu 2 let trvání Projektu.

Burza škol_5.6.2015 001 Burza škol_5.6.2015 002 Dne 5.6.2015 se konala v Poděbradech tzv. burza škol. Tuto klíčovou aktivitu, která byla čtvrtá a také poslední aktivitou A2e navštívilo 20 žáků SZeŠ Brandýs nad Labem, kteří se setkali se žáky SZeŠ Poděbrady na jejich domovské půdě. Na školním statku je po příjezdu přivítal ředitel školního statku Ing. Jan Kocmánek, který provedl všechny žáky a důkladně vyložil vše související se zdejším školním hospodářstvím. Poté se žáci odebrali společně na SZeŠ Poděbrady, kde pro ně poděbradští studenti připravili prezentaci o škole s cílem výměny zkušeností mezi jednotlivými školami.

Celkem se burzy škol zúčastnilo 30 žáků.

Během celého roku probíhají na střediscích školního roku v Lázních Toušeni, Čáslavi a Poděbradech kroužky určené pro žáky zapojených základních škol, ve kterých se žáci seznamují a zapojují do dění na statku.

Společně jsme si vyzkoušeli setí a sázení, hnojení, starost o zvířátka na statku, byli jsme při sklizni hospodářských plodin, měli jsme ukázky drobnochovu a výcviku psů, stejně jako ledaccos už víme o životě včel a jejich významu pro člověka a okolní přírodu... víme toho už hodně a ještě není všem dnům konec a my se těšíme na společné zážitky, které nás čekají na jaře a v létě na statku.

 

IMG_7438P1700838P1700859  P1700814 P1700778 P1700750 115_8872 115_8840 115_8838 115_8831 115_9458 115_9456

 

 

 

V březnu jsme pořádali další projektové dny, tentokrát pro ZŠ Vrbovou Lhotu a ZŠ Žehuň na statku v Poděbradech a také pro ZŠ Sadová Čáslav ve spolupráci se studenty SZeŠ Čáslav na školním statku v Čáslavi.

Protože už přišlo jaro, tak volba témat pro projektové dny byla také protknuta jarními zemědělskými motivy, aby žáci zjistili, jakým způsobem se probouzí na jaře nejen příroda, ale i celý statek, zvířátka na něm, a jak se připravuje půda k osázení či osetí. Žáci ze střediska Poděbrady a Čáslav získali ucelený přehled o dění na statku na jaře o okolní přírodě, o polních pracech a zapojené mechanizaci pro přípravu půdy, seznámili se s novým vybavením získaným z projektu, které je hojně v těchto dnech využíváno právě pro přípravu na novou zemědělskou sezonu.

IMG_7529 IMG_7523 IMG_7514 IMG_7506 IMG_7512 IMG_7521

IMG_7487IMG_7464

 

IMG_7495IMG_7493

Dne 18.3.2015 se konala pod záštitou hostující školy SZeŠ Brandýs nad Labem

B U R Z A   Š K O L

Klíčová aktivita A2e je koncipována jako vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností.

Aktivity se zúčastnily tyto školy zapojené do projektu CPTO:

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem, Zápská 302, Brandýs nad Labem

Střední zemědělská škola Rakovník, Pražská 1222, Rakovník

Střední zemědělská škola Poděbrady, Boučkova 355/49, Poděbrady

Aktivita byla připravena žáky SZeŠ Brandýs nad Labem a zahrnovala jak prezentaci školy a její výuky, tak i prezentaci města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a významných milníků v historii města. Žáci společně pak navštívili tzv. živou učebnu a také školní statek stř. Lázně Toušeň, kde se seznámili se zemědělským provozem a specifiky střediska z hlediska zemědělské výroby.

Mezi žáky proběhl diskurs založený na výměně zkušeností z výuky na jednotlivých školách a dalších témat, která nejen žáky, ale i pedagogy, kteří se aktivity také zúčastnili, spojují.

Aktivita byla velmi přínosná a je nutné poděkovat všem zúčastněným za zájem a také za přípravu krásného dne, ve kterém jsme měli předplacené i nádherné počasí....

V rámci vyhlášené druhé podlimitní veřejné zakázky (předpokládaná hodnota za všechny tři části 1 950 000 Kč vč.DPH) očekáváme dodávku těchto zemědělských strojů

Polonesený obracecí pluh
Orba je základní pracovní polní operací, stroje bude využíváno k nácvikům orby, seřizování stroje a výuky mechanizace.

Disková rotační sekačka s kondicionérem, záběr 3 - 4 m
Moderní výuka sklizně píce. Stroje na sklizeň pícnin jsou v zemědělství nezbytné, výuka sklizně za pomocí nového stroje s kondicionérem je metodou, kterou se velmi výrazně urychluje konzervační proces a patří mezi základy moderní výuky sklizně píce.

Rozmetadlo statkových hnojiv, nosnost 8- 10 t
Výuka rostlinné výroby, mechanizace a biologie (V důsledku provázanosti výuky rostlinné a živočišné výroby je výuka zaměřena na trvalé udržování půdní úrodnosti a tedy i hnojení polí hnojem a chlévskou mrvou). Rozmetadlo statkových hnojiv bude pomůckou při výuce rostlinné výroby, mechanizace a biologie.

IMG_6841 IMG_6844

Název akce: „Den Země“

Pořádá: Školní statek Středočeského kraje, p.o.

Místo konání: Školní statek Středočeského kraje, p. o.

Středisko Poděbrady, Husova 1/178

Termín konání: dne 24.4.2015, od 8,00 do 13,00 hod.

V pátek 24.4.2015 od 8,00 hod se v areálu Školního statku SK na středisku v Poděbradech, Husova 1/178, uskuteční setkání žáků a pedagogů středních zemědělských škol a základních škol z Poděbrad a okolí. Jedná se především o školy zapojené do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem.

V rámci každoročního konání Dne Země bude i letos pro děti připraven bohatý program, o který se postarají zástupci školního statku - střediska Poděbrady spolu s nevládní organizací Zemědělský svaz ČR a SDH Poděbrady - Velké Zboží.

Program dne :

naučná poznávací a soutěžní zemědělská stezka „Zemědělství žije!“ – ve spolupráci se ZS ČR
prohlídky stájí a chovatelských objektů školního statku – předvedení nového vybavení zakoupeného v rámci projektu
přehlídka nově zakoupené mechanizace a strojního vybavení, ukázky pracovních operací
jízda zručnosti traktorem
komentované prohlídky školního statku, žáky ZŠ budou provádět studenti SZeŠ Poděbrady
předvedení moderní hasičské záchranářské techniky na hřišti SDH Poděbrady – Velké Zboží
plavba po Labi motorovým člunem, ekosystém řeky a říčních břehů
kyvadlová doprava mezi statkem a hřištěm zajištěna otevřeným motorovým vláčkem
 

V rámci této akce se uskuteční také „Slavnostní přehlídka zemědělských strojů a techniky“, na které budou pozvaní čelní představitelé Krajského úřadu Středočeského kraje (hejtman kraje a náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu) dále projektový tým kraje, zástupci škol a zástupci vedení města Poděbrady.

Předvedení zemědělské techniky bude prezentací úspěšně vynaložených investic v rámci rozvoje vědy a techniky, přírodovědného a technického vzdělávání a naplnění a realizace projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Technický výklad a průvodce strojovým parkem bude zajišťovat statutární zástupce Školního statku SK Ing. Jan Kocmánek spolu s techniky a vedoucími jednotlivých úseků statku.

Prohlídka zemědělské techniky a strojů bude umožněna široké veřejnosti do 13,00 hodin.  

Přelom listopadu a prosince přinesl na všechna střediska školního statku, kde probíhají projektové dny, svěží zimní vítr do plachet...Na středisku Čáslav se dne 28.11.2014 konaly projektové dny se zaměřením na chov včel. Na středisku Lázně Toušeň se zapojili studenti SZeŠ Brandýs nad Labem a společně s pedagogy ZŠ a SŠ vytvořili na konci listopadu a začátku prosince pro žáky ZŠ Lázně Toušeň 4 odpoledne plné nových poznatků a zábavy v prostorách a na polnostech školního statku v Lázních Toušeni. Na stř. Poděbrady zase budou žáci ZŠ Žehuň na Mikuláše dlouho vzpomínat, protože i zde žáci SZeŠ Poděbrady vytvořili pro malé zemědělce program plný farmářských dobrodružství a nových znalostí.

V lednu a únoru 2015 se těšili žáci ZŠ Budiměřice, ZŠ Žehuň a ZŠ Křečkov z nové mechanizace a vybavení na statku, které bylo využito ve výuce projektových dnů, které se konaly dne 24.1.2015, 12. a 13.2.2015 a 26.2. a 27.2.2015.

IMG_7437IMG_6839

14 30 164 14 30 06114 30 144  14 30 076

 

 

 

Na středisku školního statku v Čáslavi i letos probíhají volnočasové aktivity. Žáci ze zapojené školy ZŠ Čáslav Sadová navštěvují volnočasové aktivity Mladý farmář a Včelař. Studenti SZeŠ Čáslav se zase zapojili do kroužků Mechanizace a Farmář pod vedením odborných pracovníků SŠ. Při výuce aktivit na středisku v Čáslavi těžíme z jeho specifik - včelařství, drobnochov, výuka mechanizace a soutěžní orba, chovatelství a chov psů.

Od září probíhá výuka kroužků, tak s námi pojďte nahlédnout pod slupku čáslavského střediska....

Výuka chovu psů ve volnočasové aktivitě Farmář:

P1640068 P1640071 S. Cymorková

Výuka drobnochovu ve Farmáři:

A. Kratochvílová, králičí hop            KP1640022 expozice - Chov zvířat       

Včelaři a Mladí farmáři na kroužku:      

                                                  14 29 474 14 27 366 14 29 376 14 29 380