Školní statek Středočeského kraje

logo_100

Školní statek Středočeského kraje je příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím Zastupitelstva Středočeského kraje. Právní subjektivitu získal dne 1.1.2011 a je nástupnickou organizací bývalých školních hospodářství, které dříve byly součástí jednotlivých středních zemědělských škol. V současné době má Školní statek Středočeského kraje 5 středisek

Celkem obhospodařuje více než 1500 ha zemědělské půdy a ve svých stájích chová přibližně 600 ks skotu, kolem 1000 ks prasat, 50 vlastních či soukromých koní a bezpočet drobnějších hospodářských zvířat. Hlavním posláním Školního statku Středočeského kraje je poskytování odborných praxí a praktických cvičení pro studenty zemědělských oborů, vyučovaných středními školami v celém Středočeském kraji.

Na všech střediscích probíhá klasická zemědělská výroba, s částečnou specializací podle místních lokálních podmínek a dlouhodobé tendence. Systém praktického vzdělávání je živým, neustále se měnícím komplexem, který reaguje na specifickou v zemědělství vykonávanou činnost. Naší snahou je maximálně motivovat naše studenty k práci a lásce ve zvoleném oboru, aby se prakticky uplatnili jak přímo ve výrobním procesu, tak v zemědělském managementu.

Za kolektiv zaměstnanců statku
Ing. Jan Kocmánek
ředitel