Volnočasové aktivity pro základní školy

V rámci volnočasové aktivity projektu je podpořeno zvýšení zájmu žáků základních škol o přírodovědné a technické vzdělávání tak, aby byl sekundárně ovlivněn jejich výběr další vzdělávací životní dráhy směrem k přírodovědnému a technickému vzdělávání.

Nově vytvořené podmínky a kvalitní výukové prostředí je využíváno žáky základních škol v rámci vzdělávání v systému volnočasových aktivit.

Vzdělávání v rámci pravidelně se opakujících volnočasových aktivit vhodně doplňuje a rozšiřuje výuku dle ŠVP škol napříč vzdělávací soustavou prvního a druhého stupně základní školy v oblastech člověk a jeho svět, člověk a příroda, člověk a svět práce, přírodověda, prvouka, biologie, chemie, fyzika.

Kroužky obsahově pokrývají širokou škálu výukových předmětů, jejichž koncepty jsou konkretizovány individuálním vzdělávacím plánem kroužku, kdy výsledkem pořádaného kroužku je doplněný a celistvý systém vědomostí žáka, který rozvíjí jeho poznávací a praktické činnosti, jimiž se kultivují jeho vlastnosti a ovlivňují jeho postoje zejména ve vztahu k budoucímu vývoji jedince jako součásti ekonomicky stabilní společnosti, jejímž základem je kvalitní školní výuka, která je rozšířena mimoškolní činností žáků, neboť vycházíme ze zásady, že zemědělství je proces navzájem propojených činností a vědomostí, které tvoří celek, přičemž nelze žádnou část vynechat. Tím se žáci seznámí s využitím teoretických znalostí v oblastech přírodovědy, prvouky, fyziky a chemie.

Kroužek se pořádá nejen v administrativním zázemí školního statku, ale zejména v provozu statku, ve stájích, chlévech, kravíně, na poli. Pro žáky základních škol jsou na střediscích školního statku Čáslav, Lázně Toušeň a Poděbrady realizovány od října 2013 dvakrát v měsíci pravidelně se opakující volnočasové aktivity – kroužek Mladý farmář a Včelař ( Včelař jako specifikum střediska Čáslav), do kterých dochází žáci základních škol zapojených v projektu.

Do projektu je takto zapojena a spolupodílí se na realizaci projektu:

  • Základní škola Budiměřice, okres Nymburk, příspěvková organizace, Budiměřice 28, 288 02 Nymburk
  • Základní škola Čáslav, příspěvková organizace, Sadová 1756, 286 01 Čáslav
  • Základní škola a mateřská škola Křečkov, příspěvková organizace, Křečkov 68, 290 01 Poděbrady
  • Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň, příspěvková organizace, Hlavní 74, 350 89 Lázně Toušeň
  • Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, příspěvková organizace, Školní 556, 290 01 Poděbrady
  • Základní škola a Mateřská škola Vrbová Lhota, příspěvková organizace, Poděbradská 22, 289 11 Pečky
  • Základní škola a Mateřská škola Žehuň, příspěvková organizace, Žehuň 52, 289 05 Žehuň
Kroužek Mladý farmář II – pěstitel – středisko Lázně Toušeň – žáci Základní školy Lázně Toušeň
Kroužek Mladý farmář II – pěstitel – středisko Lázně Toušeň – žáci Základní školy Lázně Toušeň
Kroužek Mladý farmář II – pěstitel – středisko Lázně Toušeň – žáci Základní školy Lázně Toušeň
Kroužek Mladý farmář II – pěstitel – středisko Lázně Toušeň – žáci Základní školy Lázně Toušeň
Kroužek Mladý farmář II – pěstitel – středisko Lázně Toušeň – žáci Základní školy Lázně Toušeň
Kroužek Mladý farmář II – pěstitel – středisko Lázně Toušeň – žáci Základní školy Lázně Toušeň