Burza škol 18.6.2014

Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností

TÉMA

STUDIJNÍ OBOR

=AGROPODNIKÁNÍ=

A2e 952

Dne 18.6.2014 proběhla na středisku školního statku Rakovník pod záštitou Střední zemědělské školy v Rakovníku aktivita KA5, A2e - tzv. burza škol.

A2e 1010A2e 958A2e 968

Burzy se zúčastnili studenti SZeŠ Rakovník, SZeŠ Poděbrady a SZeŠ Čáslav. Všichni si navzájem odprezentovali v aule SZeŠ Rakovník své školy a specifika studijního oboru agropodnikání na jejich škole. Vyměnili si zkušenosti v rámci svého studia na SZEŠ, probrali negativa a pozitiva svého studia a zázemí svých škol, pochlubili se studijními a jinými výsledky školy a žáků na ní studujících.

A2e 1014

Hostující zemědělská škola v Rakovníku pozvala účastníky do své botanické zahrady, kde se jich ujali zaměstnanci botanické zahrady a pedagog SZeŠ Rakovník, aby je provedli.

A2e 1024 A2e 1023

Studenti se poté odebrali na středisko školního statku v Rakovníku, kde byl pro ně připraven výklad a prohlídka celého statku a statkového vybavení zaměstnanci školního statku.

A2e 1031 A2e 1061

A2e 1060A2e 1077 A2e 1091A2e 1098

 ....... chmelnice, česačka, sušička chmele na stř. školního statku v Rakovníku

A2e 1126 A2e 1148 A2e 1159 A2e 1152

 

..... prohlídka chlévů a ostatního statkového vybavení a zázemí