Volnočasové aktivity

Školní statek Středočeského kraje jako partner projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“ podporuje svým působením cíle projektu, a to zejména realizací volnočasových aktivit pro žáky základních škol a středních zemědělských škol na střediscích školního statku, kterými jsou Čáslav, Lázně Toušeň, Poděbrady a Rakovník.

Kroužek Mladý farmář I – středisko Poděbrady, žáci Základní školy Žehuň
Kroužek Mladý farmář I – středisko Poděbrady, žáci Základní školy Žehuň

Volnočasové aktivity posilují kvalitu vzdělávání, která následně posiluje sociální kapitál společnosti, kde vzdělávací instituce, jakým je i školní statek, tvoří centra společenských a mimoškolních aktivit, čímž zvyšují intelektuální kredit takové společnosti. Způsoby vzdělávání založené na spolupráci studentů s odborným působením jejich učitelů vedou k budování sociálních vazeb a k rozvíjení interpersonálních dovedností nejen studentů jednotlivých škol na stejném stupni, ale i studentů různých stupňů vzdělávacího systému. Taková koncepce aktivit vzbuzuje zájem o disciplíny, které v dnešním virtuálním společenství dospívajících nejsou zcela dostupné a hmatatelné a napomáhá tak k výběru životního zaměření a vzdělanostních priorit cílové skupiny dospívajících.

Kroužek Mladý farmář I – středisko Poděbrady – žáci Základní školy Křečkov
Kroužek Mladý farmář I – středisko Poděbrady – žáci Základní školy Křečkov
Kroužek Včelař – středisko Čáslav, žáci Základní školy Čáslav
Kroužek Včelař – středisko Čáslav, žáci Základní školy Čáslav