Projektové dny

V rámci realizace aktivity Projektový den B1 je v souladu s projektovým záměrem partnera cílem pro žáky ZŠ připravit společnou výuku žáky SŠ. Žáci SŠ připraví projektový den a zajistí realizaci výuky za účasti odborného pracovníka SŠ a pedagoga ZŠ tak, že seznámí žáky ZŠ s tématy, které jsou předmětem společné přípravy pedagoga ZŠ a SŠ, ale zejména studentů SZeŠ, kteří mají za úkol nastudovat témata, využít svých znalostí z dosavadní praxe a také zaujmout výkladem často různorodé skupiny žáků ZŠ. Cílem Projektového dne B1 je tedy umístit vhodně výuku do zázemí školního statku a na základě poznatků získaných ve výuce konkrétního vzdělávacího stupně navázat obsahem Projektového dnu B1 na již získané znalosti ze základní školy. Žáci pod dohledem učitelů ZŠ pro projektové dny a odborného pracovníka SŠ pro projektové dny prochází různě subtematicky založenými stanovišti v zázemí školního statku, v dílnách a ve chlévech, kde na jednotlivých stanovištích probíhá výuka vedená žáky SZeŠ. Jedná se o systém vzájemného učení.

Na aktivitě Projektový den B2 spolupracují pouze pedagogové ZŠ a SŠ. S ohledem na některá abstenující témata a možnosti jejich probírání v rámci běžné výuky učitel ZŠ vytvoří požadavek na probrání určitého tématu, které se týká zemědělství a příbuzných přírodovědných a technických oborů a odborný pracovník SŠ pro projektové dny připraví k tomuto tématu výuku, tak aby byla poplatná rozumové vyspělosti cílové skupiny, s čímž mu je nápomocen učitel ZŠ pro projektové dny.

Obě aktivity působí pozitivně na utváření vztahu zapojených žáků k přírodovědným a technickým oborům. Akcentují individuální přístup jak k výuce, tak k osobnosti žáka, přičemž staví na různých vjemech, které žák získá na školním statku a na to navazujících poznatcích o zemědělství, které může dál rozvíjet např. i ve volnočasových aktivitách, které na školním statku probíhají.