Zdokonalení výuky – nákup strojů – středisko Benešov, Rakovník, Lázně Toušeň

Registrační číslo projektu : CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002391

Název projektu : Školní statek Středočeského kraje - zdokonalení výuky - nákup strojů - středisko Benešov, Rakovník, Lázně Toušeň

Cílem projektu bylo nakoupit moderní zemědělskou techniku pro výuku praxe na uvedených střediscích školního statku. Žáci tří středních škol tedy mají možnost pracovat a získávat dovednosti s nejnovější mechanizací pro zemědělství a zahradnictví.