Nové stroje a zařízení na statku

V rámci vyhlášené druhé podlimitní veřejné zakázky (předpokládaná hodnota za všechny tři části 1 950 000 Kč vč.DPH) očekáváme dodávku těchto zemědělských strojů

Polonesený obracecí pluh
Orba je základní pracovní polní operací, stroje bude využíváno k nácvikům orby, seřizování stroje a výuky mechanizace.

Disková rotační sekačka s kondicionérem, záběr 3 - 4 m
Moderní výuka sklizně píce. Stroje na sklizeň pícnin jsou v zemědělství nezbytné, výuka sklizně za pomocí nového stroje s kondicionérem je metodou, kterou se velmi výrazně urychluje konzervační proces a patří mezi základy moderní výuky sklizně píce.

Rozmetadlo statkových hnojiv, nosnost 8- 10 t
Výuka rostlinné výroby, mechanizace a biologie (V důsledku provázanosti výuky rostlinné a živočišné výroby je výuka zaměřena na trvalé udržování půdní úrodnosti a tedy i hnojení polí hnojem a chlévskou mrvou). Rozmetadlo statkových hnojiv bude pomůckou při výuce rostlinné výroby, mechanizace a biologie.

IMG_6841 IMG_6844