Projektové dny v L. Toušeni, Čáslavi a na stř. Poděbrady

Přelom listopadu a prosince přinesl na všechna střediska školního statku, kde probíhají projektové dny, svěží zimní vítr do plachet...Na středisku Čáslav se dne 28.11.2014 konaly projektové dny se zaměřením na chov včel. Na středisku Lázně Toušeň se zapojili studenti SZeŠ Brandýs nad Labem a společně s pedagogy ZŠ a SŠ vytvořili na konci listopadu a začátku prosince pro žáky ZŠ Lázně Toušeň 4 odpoledne plné nových poznatků a zábavy v prostorách a na polnostech školního statku v Lázních Toušeni. Na stř. Poděbrady zase budou žáci ZŠ Žehuň na Mikuláše dlouho vzpomínat, protože i zde žáci SZeŠ Poděbrady vytvořili pro malé zemědělce program plný farmářských dobrodružství a nových znalostí.

V lednu a únoru 2015 se těšili žáci ZŠ Budiměřice, ZŠ Žehuň a ZŠ Křečkov z nové mechanizace a vybavení na statku, které bylo využito ve výuce projektových dnů, které se konaly dne 24.1.2015, 12. a 13.2.2015 a 26.2. a 27.2.2015.

IMG_7437IMG_6839

14 30 164 14 30 06114 30 144  14 30 076