Den Země dne 24.4.2015

Název akce: „Den Země“

Pořádá: Školní statek Středočeského kraje, p.o.

Místo konání: Školní statek Středočeského kraje, p. o.

Středisko Poděbrady, Husova 1/178

Termín konání: dne 24.4.2015, od 8,00 do 13,00 hod.

V pátek 24.4.2015 od 8,00 hod se v areálu Školního statku SK na středisku v Poděbradech, Husova 1/178, uskuteční setkání žáků a pedagogů středních zemědělských škol a základních škol z Poděbrad a okolí. Jedná se především o školy zapojené do projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem.

V rámci každoročního konání Dne Země bude i letos pro děti připraven bohatý program, o který se postarají zástupci školního statku - střediska Poděbrady spolu s nevládní organizací Zemědělský svaz ČR a SDH Poděbrady - Velké Zboží.

Program dne :

naučná poznávací a soutěžní zemědělská stezka „Zemědělství žije!“ – ve spolupráci se ZS ČR
prohlídky stájí a chovatelských objektů školního statku – předvedení nového vybavení zakoupeného v rámci projektu
přehlídka nově zakoupené mechanizace a strojního vybavení, ukázky pracovních operací
jízda zručnosti traktorem
komentované prohlídky školního statku, žáky ZŠ budou provádět studenti SZeŠ Poděbrady
předvedení moderní hasičské záchranářské techniky na hřišti SDH Poděbrady – Velké Zboží
plavba po Labi motorovým člunem, ekosystém řeky a říčních břehů
kyvadlová doprava mezi statkem a hřištěm zajištěna otevřeným motorovým vláčkem
 

V rámci této akce se uskuteční také „Slavnostní přehlídka zemědělských strojů a techniky“, na které budou pozvaní čelní představitelé Krajského úřadu Středočeského kraje (hejtman kraje a náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu) dále projektový tým kraje, zástupci škol a zástupci vedení města Poděbrady.

Předvedení zemědělské techniky bude prezentací úspěšně vynaložených investic v rámci rozvoje vědy a techniky, přírodovědného a technického vzdělávání a naplnění a realizace projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Technický výklad a průvodce strojovým parkem bude zajišťovat statutární zástupce Školního statku SK Ing. Jan Kocmánek spolu s techniky a vedoucími jednotlivých úseků statku.

Prohlídka zemědělské techniky a strojů bude umožněna široké veřejnosti do 13,00 hodin.