V hlavní roli …. (nejen) včelaři z Čáslavi!

Na středisku školního statku v Čáslavi i letos probíhají volnočasové aktivity. Žáci ze zapojené školy ZŠ Čáslav Sadová navštěvují volnočasové aktivity Mladý farmář a Včelař. Studenti SZeŠ Čáslav se zase zapojili do kroužků Mechanizace a Farmář pod vedením odborných pracovníků SŠ. Při výuce aktivit na středisku v Čáslavi těžíme z jeho specifik - včelařství, drobnochov, výuka mechanizace a soutěžní orba, chovatelství a chov psů.

Od září probíhá výuka kroužků, tak s námi pojďte nahlédnout pod slupku čáslavského střediska....

Výuka chovu psů ve volnočasové aktivitě Farmář:

P1640068 P1640071 S. Cymorková

Výuka drobnochovu ve Farmáři:

A. Kratochvílová, králičí hop            KP1640022 expozice - Chov zvířat       

Včelaři a Mladí farmáři na kroužku:      

                                                  14 29 474 14 27 366 14 29 376 14 29 380