Volnočasové aktivity pro žáky středních zemědělských škol – stř. Rakovník

Na středisku školního statku v Rakovníku probíhá výuka volnočasových aktivit pro žáky Střední zemědělské školy v Rakovníku, a to jedenkrát v měsíci v závislosti na jiných studijních povinnostech žáků střední zemědělské školy. Na středisku probíhá kroužek Farmář, který je zaměřen na živočišnou a rostlinnou výrobu a rozvíjí poznatky získané studiem na střední zemědělské škole o praktické dovednosti z rostlinné a živočišné výroby a také o provozní dovednosti z prostředí školního statku. Volnočasová aktivita se snaží navazovat nejen na ŠVP střední zemědělské školy, ale i na aktuální dění v přírodě, ekosystému, ve vztahu k ročnímu období a v rámci obsahové náplně jednotlivých hodin reflektovat takovou aktuální potřebu. Tímto způsobem bylo před Vánoci provedeno tradiční zpracování masa - staročeská zabijačka, stejně tak se na středisku věnují výrobě kozího sýra, neboť chov koz je specifikem střediska Rakovník.

V kroužku Mechanizace se žáci hlouběji seznamují se zemědělskou technikou, s údržbou a seřizováním strojů a zemědělského zařízení. Mají možnost provádět drobné opravy, s přístupem do dílen a pod vedením odborníků se jejich vědomosti mohou obohatit o nové technické poznatky, které jsou pro žáky přínosem.

kroužek Mechanizace kolaz Ra Mech

kroužek Farmář kolaz Ra Farmar