Projektové dny na stř. Lázně Toušeň

Ve dnech 28.5.2014 a 4.6. a 5.6.2014 byly realizovány na středisku školního statku Lázně Toušeň tzv. Projektové dny.

Projektové dny byly týmem partnera projektu připraveny pro žáky Základní školy Lázně Toušeň, přičemž na jejich realizaci se podíleli i pedagogové základní školy, odborný pracovník SŠ a studenti Střední zemědělské školy v Poděbradech, kteří část výuky pro žáky ZŠ připravili a také vedli. Projektových dnů se zúčastnili všichni žáci základní školy, tj. téměř 80 žáků základní školy. V rámci Projektových dnů se pak žáci seznámili se základní výukovou materií rostlinné a živočišné výroby, v zázemí školního statku si pod vedením pedagogů a středoškoláků osvojili základy pěstování a růstu rostlin, péče o půdu, sklizně a následného zpracování produktů rostlinné a živočišné výroby. Pro skupiny žáků ZŠ byla připravena tematicky zaměřená stanoviště s výkladem nejen pedagogů základní školy a odborného pracovníka střední školy, ale také studentů střední zemědělské školy. Výklad pro jednotlivě probíraná témata byl doplněn praktickými ukázkami ze zázemí statku.

Realizační tým partnera projektu, jímž je Školní statek Středočeského kraje, děkuje všem zúčastněným osobám, které svým přičiněním podmínily úspěšné zvládnutí Projektových dnů, ze kterých mají žáci ZŠ Lázně Toušeň obrovské zážitky.....

 IMG_3744 IMG_3752 IMG_3758 IMG_3759 IMG_3766 IMG_3769 IMG_3771 IMG_3774 IMG_3777 IMG_3781 IMG_3792 IMG_3839 IMG_3841 IMG_3844 IMG_3846 IMG_3848 IMG_3853 IMG_3855 IMG_3857 IMG_3862 IMG_3864 IMG_3870 IMG_3878 lt 004 lt 006 lt 011