Volnočasové aktivity pro žáky středních zemědělských škol – stř. Poděbrady

Pro studenty 1.-4. ročníku Střední zemědělské školy Poděbrady jsou připraveny dva zájmové kroužky, které svou tématikou navazují na vzdělávací program střední zemědělské školy. Jedná se především o mechanizaci, rostlinnou výrobu, chovatelství apod. Pro tyto aktivity je na střediscích školních statků vytvořené vhodné prostředí, vč. technického zázemí. Vzhledem k tomu, že se jedná o obory zemědělské, jsou tyto volnočasové vzdělávací aktivity směřovány především do provozních podmínek. Na středisku v Poděbradech probíhají dva tématicky zaměřené kroužky pro žáky střední školy, a to kroužek Farmář (zaměřen na rostlinnou a živočišnou výrobu) a kroužek Mechanizace. Díky velkému zájmu o tyto kroužky musely být vytvořeny vždy dvě volnočasové aktivity od každého zaměření, na středisku v Poděbradech tedy jednou v měsíci probíhá kroužek Mechanizace I, Mechanizace II, Farmář I a Farmář II. Kroužky prohlubují znalosti a praktické dovednosti, které žáci získali v rámci středoškolských výukových plánů, na něž v té které oblasti navazují. Všechny kroužky probíhají na stř. Poděbrady jednou do měsíce.

kroužek Mechanizace kolaz mechPdb

kroužek Farmář kolaz SS Pdb