Mladý farmář II-pěstitel na stř. Lázně Toušeň (ZŠ Lázně Toušeň)

Holínky, bundy, tepláky, pláštěnky a hurá na pole....tak vypadá dvakrát do měsíce volnočasová aktivita Mladý farmář II-pěstitel na stř. Lázně Toušeň. Rodiče mladých farmářů z Toušně si již zvykli, že jejich děti domů nepřijdou stejně vymydlené, jak odcházely ráno do školy. Malí zemědělci založili na středisku Lázně Toušeň vlastní políčko, které obdělávají, měří své přírůstky, sledující fáze růstu polních rostlin a porovnávají své výsledky, o kterých si vedou pečlivé záznamy. Díky těmto poznatkům si tak žáci rozšiřují obzory, které získali na základní škole, a to o praktické vědomosti a také dovednosti.

kolaz LT pestitel