Mladý farmář I-chovatel na stř. Lázně Toušeň (ZŠ Lázně Toušeň)

Nejen v Poděbradech a Čáslavi, ale i na středisku školního statku Lázně Toušeň se žáci tamní základní školy účastní volnočasové aktivity s názvem Mladý farmář I - chovatel. Žáci si v zázemí školního statku (zejména ve stájích) doplňují své vědomosti z oblasti prvouky a přírodovědy, které získali na základní škole, o praktické poznatky z života statkových zvířat. Seznamují se s chovem skotu a dalších hospodářských zvířat, koloběhem jejich života, účastní se krmení a každodenních starostí o všechna statková zvířata. Vybaveni holínkami, tepláky, a někdy i pláštěnkami se nebojí postavit čelem k telátkům a ostatním zvířatům, která vlastnoručně krmí a starají se o ně, nebo alespoň sledují pracovníky školního statku při jejich práci.

 kolaz LT chovatel