Mladý farmář I na stř. Poděbrady

Žáci základních škol z Křečkova, Vrbové Lhoty, ze Žehuně a žáci Základní školy TGM Poděbrady se účastní volnočasové aktivity s názvem Mladý farmář I. Kroužek Mladý farmář I probíhá pro každou základní školu dvakrát do měsíce v Poděbradech na statku. Mladý farmář I je určen pro děti I. stupně vzdělávací soustavy a v průběhu se žáci v Mladém farmáři seznamují s rostlinnou a živočišnou výrobou na školním statku, která doplňuje jejich získávané vzdělání v domovských základních školách. Pod vedením pedagogů volnočasové aktivity sledují pěstování rostlin, chov hospodářských zvířat, setí a sázení, krmení, seznamují se se zemědělskou technikou, která pomáhá s prací zemědělcům, jsou aktivně přítomni životu na statku a vždy odjedou zpět do svých domovů nejen se zážitky, ale mnohdy i s nějakým tím blátem navíc. Poznali tak, že život zemědělce sice není peříčko, ale i tak je plný neopakovatelných zážitků a poznání....

ZŠ Křečkov    kolaz Kreckov

ZŠ TGM Poděbrady  kolaz TGM

ZŠ Vrbová Lhota kolaz VrLh

ZŠ Žehuň kolaz ZEHUN