Mladý farmář – stř. Čáslav (ZŠ Čáslav Sadová)

Na středisku Školního statku Středočeského kraje v Čáslavi probíhá dvakrát v měsíci volnočasová aktivita Mladý farmář určená pro žáky ZŠ Čáslav Sadová. V rámci kroužku se žáci základní školy postupně seznamují nejen s běžným chovem zvířat a pěstováním hospodářsky významných rostlin, ale také s příbuznými a specifickými typy zemědělské výroby, jako je např. včelařství. Cílem volnočasové aktivity je rozšíření poznatků žáků základních škol o možnost se aktivně seznámit a účastnit přírodovědného vzdělávání, resp. zemědělské výroby, a to jak živočišné, tak rostlinné. S ohledem na roční období se tak žáci seznamují s fází života zvířat, fází růstu zemědělských plodin a také s lidovými zvyky, které vycházejí z koloběhu přírody a života v ní tak, aby pochopili ekosystém a vztahy v přírodě.

kolaz Caslav mf