Aktuálně z Projektu … aneb co se děje na statku

Ani v listopadu školní statek jako partner projektu nezahálí a připravil od konce října do konce listopadu sérii nových Projektových dnů (PD). Pro každou školu se aktivita dle projektového záměru bude opakovat 4x, tudíž jsme šlápli do pedálů a vytvořili jsme pro žáky zapojených škol další náplně PD. Velkou roli při PD sehrála i nová mechanizace, kterou se statek může pyšnit a kterou už předvedl nejen Mladým farmářům a Českým zemědělcům v rámci volnočasových aktivit, ale i žákům, kteří jsou zapojeni v aktivitě Projektový den.

img00036

obrazek3

Podívejme se společně na průřez Projektovými dny....

 

 

 

 

 

 

Na stř. Poděbrady PD B1 dne 30.10.2014 a PD B2 dne 31.10.2014 pro ZŠ Budiměřice

IMG_20141031_135026  IMG_20141031_134751

Na stř. Poděbrady PD B1 dne 3.11.2014 a dne 4.11.2014 PD B2 pro ZŠ Křečkov.

115_6805115_6763115_6740115_6768

115_6743

Na stř. Poděbrady celodenní sobotní PD B1+B2 pro žáky ZŠ Vrbová Lhota

img00122 img00009 img00021 img00022 img00041 img00046 img00047 img00052 img00053

Další PD se intenzivně připravují na konec listopadu 2014 na stř. Lázně Toušeň a na stř. Čáslav. Už nyní můžeme prozradit, že v hlavních rolích se v Čáslavi představí včeličky a v Lázních Toušeni se budeme zabývat ekosystémem pole-louka-rybník-les. 

Všichni se už moc těšíme na nové zážitky.....! IMG_20141031_135041  

 

 

 

Tisková zpráva Partner 14 putovní výstava o projektu CPTO

Městský úřad Poděbrady: 5. 11. 2014 – 15. 12. 2014
Výstavu pořádá: Školní statek Středočeského kraje, p. o.
Název výstavy: Rok na školním statku

V pondělí 10. 11. 2014 od 14,00 hod. se konalo v přízemí Městského úřadu v Poděbradech slavnostní zahájení výstavy s názvem „Rok na školním statku“, kterého se zúčastnil statutární zástupce hejtmana a náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milan Němec, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Pavel Schneider, projektový tým, zástupci škol a zástupci vedení města.

Výstava ukazuje, jaké aktivity připravili pracovníci Školního statku SK žákům základních a středních škol v projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Vzhledem k tomu, že Školní statek SK má několik pracovišť, která vždy v různých částech Středočeského kraje dělají praktická zázemí středním zemědělským školám, odehrávají se vzdělávací i volnočasové aktivity žáků nejen v Poděbradech, ale i v Lázních Toušeni, Čáslavi a Rakovníku.

Výstava je zdarma otevřena pro veřejnost v úřední hodiny městského úřadu, a to do 15. 12. 2014, poté budou jednotlivé dílčí části výstavy přemístěny na obecní úřady obcí, jejichž základní školy jsou zapojeny v projektu.

Otevírací doba:
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 14:00

PD Budiměřice 31_10 021  PD Budiměřice 31_10 003    PD Budiměřice 31_10 016

Pro inovaci výuky na školním statku jsme z projektu CPTO získali nové stroje.

Výsledkem prvního výběrového řízení, zjednodušené podlimitní veřejné zakázky, jejíž celková hodnota za všechny čtyři části činí 3 358 960 Kč vč.DPH, je dodávka těchto zařízení :

  1. Tažený postřikovač, 2500 litrů, záběr 18m
  1. Secí stroj, záběr 3 - 4 m, řízený GPS
  1. Radličkový podmítač, záběr 3 m
  1. Lis na velké kulaté balíky s pevnou komorou.

Více o nich naleznete v sekci Investice a Povinná výuka praxe.

Zde malá fotoochutnávka našich nových krasavců..

.obrazek2 obrazek obrazek1 obrazek3

Fotografie-0187 Fotografie-0184 Nový secí stroj 1  Fotografie-0191Fotografie-0191

Středisko školního statku Poděbrady se pyšní tím, že má zapojeno do volnočasových aktivit 5 základních škol z celkem 7 zapojených do projektu tohoto partnera.

V souladu s projektovým záměrem pak všechna střediska, kde jsou plánovány tyto aktivity, realizují tzv. Projektové dny (PD) pro žáky zapojených základních škol. Nový školní rok je ve svém počátku a my jej otvírali prvními PD, které se konaly na stř. Poděbrady pro ZŠ Budiměřice dne 30.8.2014. Oslavili jsme tak společně s dětmi nový školní rok a připravili se a zároveň se začali těšit na nápor dalších aktivit projektu, které připravíme pro zapojené žáky.

V průběhu měsíce září byl uskutečněn pro ZŠ Budiměřice další projektový den, a to pro dvě skupiny žáků na téma pěstování kukuřice a pěstování slunečnice.

Skutečný nápor jsme zaznamenali v říjnu, kdy se s PD tzv. roztrhl pytel, a to kvůli ještě stále přetrvávajícímu dobrému počasí, protože PD se konají výhradně v zázemí školního statku, využili jsme toho a připravili jsme pro děti tyto projektové dny:

Na stř. Poděbrady projektový den B2 dne 1.10.2014 pro ZŠ Budiměřice.

Na stř. Poděbrady projektový den B1 dne 9.10.2014 a B2 dne 10.10.2014 pro ZŠ Žehuň.

Na stř. Poděbrady projektový den B1 a B2 dne 11.10.2014 pro ZŠ Vrbová Lhota. 

IMG_5778 IMG_5805 IMG_5806     IMG_5789

Na stř. Poděbrady projektový den B1 a B2 dne 18.10.2014 pro ZŠ Křečkov.

Na stř. Čáslav byl uskutečněn projektový den B1 dne 9.10.2014 a B2 dne 10.10.2014 pro ZŠ Sadová Čáslav.

 IMG_5666 IMG_5654 IMG_5671 IMG_5653 IMG_5667 IMG_5669

 

Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností

Dne 9.10.2014 přivítala studenty SZeŠ Poděbrady a SZeŠ Brandýs nad Labem na své škole SZeŠ Čáslav, a to v rámci aktivity projektu KA5, A2e, která navázala na úspěšnou burzu pořádanou v červnu 2014 na stř. Rakovník.

IMG_5753     IMG_5750

Žáky  zapojených škol přivítala studentka SZeŠ Čáslav, která předvedla se svým koněm ukázku parkuru, a Ing. Franitšek Žaloudek (pedagog SZeŠ Čáslav, pedagog volnočasové aktivity projektu Mechanizace).

IMG_5636IMG_5644

Studenti zapojených škol si dále společně prohlédli areál školy, který je tvořen rozlehlým parkem a zázemím se zemědělskou technikou, kterou v rámci burzy škol hostující škola studentům předvedla.

IMG_5649      IMG_5763

Následně si prohlédli včelín, kdy chov včel je specifikem stř. Čáslav. Ve včelíně se ujal studentů RNDr. Jiří Nováček (pedagog SZeŠ Čáslav; pedagog projektové aktivity Včelař), který uvedl studenty v obecné rovině do problematiky chovu včel s názornými ukázkami přímo v provozu včelína.

IMG_5737  IMG_5743

Studenti se poté odebrali do zázemí střední školy, kde si prohlédli jak "obyčejné třídy" a běžné vybavení školy, tak je studenti SZeŠ Čáslav uvedli do učeben, kterými se chtěli pochlubit, a to do biologické laboratoře, multimediálních učeben, moderní knihovny. V zázemí školy si mohli studenti vyzkoušet interaktivní výuku v těchto kvalitně vybavených učebnách, kterou si připravili a zároveň ji vedli studenti SZeŠ Čáslav.

IMG_5700      IMG_5719 IMG_5716

Na závěr byla pro studenty zapojených škol připravena ukázka králičího hopu. Drobnochov zvířat má v Čáslavi kvalitní zázemí a tradici, a to zejména za přispění Jany Nováčkové (pedagog SZeŠ, pedagog projektové volnočasové aktivity Farmář a Mladý farmář), která patří mezi přední české odborníky na tuto tematiku.

IMG_5681 IMG_5684  IMG_5766  IMG_5764

Burza škol měla za cíl seznámit žáky zapojených škol s výukou a možnostmi jejich zemědělských škol a navzájem si vyměnit své zkušenosti s výukou, v Čáslavi byla forma burzy škol pojata jako průvodce školou a životem studenta na SZeŠ Čáslav, aby byly ostatní školy seznámeny nejen s běžnou výukou, ale i se specifickými možnostmi, které škola nabízí, stejně tak s možnostmi volnočasových aktivit (parkur, králičí hop) a významnými úspěchy, které studenti zapojených škol ve svých oborech slaví.

 IMG_5698        

Ve dnech 30. 7. – 3. 8. 2014 se v areálu Střední zemědělské školy v Táboře uskutečnilo Celostátní kolo Olympiády mladých chovatelů. Zúčastnilo se ho celkem 93 soutěžících z celé republiky. Okresy Kutná Hora a Kolín reprezentovalo celkem 5 soutěžících, z toho 3 studenti SZeŠ Čáslav. Tito účastníci se nominovali vítězstvím na okresním kole, které se uskutečnilo na konci dubna v SZeŠ Čáslav.

Oficiální zahájení celostátního kola soutěže proběhlo v Gotickém sále Husitského muzea. Čtvrtek i pátek patřil vlastní soutěži. Všichni soutěžící se podrobili testu z odborných znalostí, poznávání druhů, plemen a barevných rázů zvířat a odbornému pohovoru. V letošním roce se podařilo organizátorům zajistit současně probíhající výstavu. Bylo vysoce ceněno, že mladí chovatelé králíků, drůbeže a holubů se mohli po tradiční živé poznávačce zúčastnit praktického posuzování. Kromě toho byla zajištěna alespoň z části živá zvířata pro poznávačku i v oborech drobní hlodavci, exotické ptactvo a kožešinová zvířata. Tradičně byli soutěžící rozděleni do dvou skupin, kdy jedna soutěžila ve čtvrtek a druhá v pátek. Skupina, která v daný den nesoutěžila se zúčastnila doprovodného programu. Mladí chovatelé si tak prohlédli nejen historické památky Tábora, ale navštívili i ranč, kde měli možnost svézt se na koni, dále chovatele exotického ptactva a pěstírnu akvarijních ryb.

Po zkoušení proběhly odborné besedy a přednášky téměř u všech odborností. Na páteční večer byla připravena přednáška pro všechny soutěžící. Týkala se všeobecných chovatelských témat. Zároveň proběhl i aktiv pracovníků s mládeží, kde padl návrh na uspořádání příštího MK v Ostravě.

V sobotu dopoledne navštívili účastnící oboru s chovem daňků a poutní místo Klokoty. Slavnostní vyhlášení proběhlo poněkud netradičně již ve 14 hodin v chovatelském areálu ZO ČSCH Tábor. Uskutečnilo se pod širým nebem. Počasí vyšlo, takže kromě vyhlášení výsledků mohla proběhnout i ukázka policejního výcviku psů a králičího hopu, který prezentovali zakladatelé této soutěže u nás, manželé Šípovi.

Vlastní vyhlášení výsledků bylo tradičně očekáváno s napětím. Naše výprava letos v celostátním kole uspěla následovně:

1. místo – chov králíků   Johana Vinšová (OO ČSCH Kolín) – nominace na MK Nitra

5. místo – chov králíků   Andrea Kratochvílová ( SZeŠ Čáslav)

7. místo – chov králíků   Josef Koberec (OO ČSCH Kutná Hora)

2. místo – chov okrasného ptactva Radek Pokorný ( SZeŠ Čáslav)

3. místo – chov drobných hlodavců Andrea Kratochvílová ( SZeŠ Čáslav)

3. místo – chov psů Adéla Kalužová ( SZeŠ Čáslav)

Kromě pohárů pro první tři v dané odbornosti obdrželi všichni soutěžící diplom a tašku s řadou pěkných dárků od sponzorů soutěže. Nejlepším okresem se pro rok 2014 stal Žďár nad Sázavou. Po vyhodnocení soutěže bylo představeno družstvo, které bude hájit barvy ČSCH na Mezinárodním kole v Nitře ve dnech 19.-22.8.2014. Do tohoto nadstavbového kola postupují vždy vítězové, kteří mají na Slovensku „protihráče“. Letos bylo nominováno třináct soutěžících. Závěrem poděkovala předsedkyně KPM Jana Nováčková organizátorům, vedoucím, zkoušejícím a všem, kdo se podíleli na zajištění této jedinečné mládežnické chovatelské akce.

Příští ročník OMCH bude vyhlášen koncem roku. Vrcholem soutěže bude mezinárodní finále, které se uskuteční koncem srpna, pravděpodobně v Ostravě. Soutěžit se bude opět ve dvou věkových kategoriích – do 14 let a od 15 do 18 let (včetně), v obvyklých jedenácti odbornostech: chov králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva, drobných hlodavců, kožešinových zvířat, ušlechtilých koček, psů, ovcí a koz, akvaristice a teraristice. Případní zájemci najdou další informace o soutěži na www.cschdz.euv sekci mladí chovatelé, nebo se mohou přihlásit přímo u autorky článku, která je pověřena pořádáním soutěže (novackova@centrum.cz). Okresní kolo probíhá tradičně ve Střední zemědělské škole v Čáslavi. Soutěžit může každý, kdo splňuje věkový limit, tj. maximálně dosažení18 let v roce konání soutěže.

Jana Nováčková,

pedagog SZeŠ Čáslav,

odborný pracovník SŠ pro SŠ Čáslav - projektová aktivita Farmář

z okresního kola olympiády m.ch. z OK OMCH

Dne 30.8.2014 byl realizován pro žáky ZŠ Budiměřice podle projektového záměru partnera Projektový den B1 a Projektový den B2.

Projektových dnů se zúčastnili jak žáci ZŠ Budiměřice, tak studenti SZeŠ Poděbrady, kteří v rámci Projektového dne B1 připravili výuku pro malé farmáře za účasti pedagoga ZŠ a pedagoga SŠ na předem připravená témata, které pro účely výuky vybrali pedagogové ZŠ Budiměřice.

Realizované projektové dny B1 a B2 byly milou pozvánkou do nového školního roku 2014/2015 nejen pro žáky Základní školy Budiměřice, která patří mezi zapojené školy do Projektu, ale i pro studenty Střední zemědělské školy Poděbrady, kteří vedli výuku pro žáky ZŠ, a také pro pedagogy.

Byl to prostě dobrý start do začátku školy pro všechny zúčastněné....

 

Fotografie-0183 Fotografie-0181 Fotografie0305 Fotografie0303 Fotografie-0184

 

hory2013055

Na školním statku v Čáslavi, Rakovníku, Poděbradech a v Lázních Toušeň se žáci zapojených škol těší na začátek nového školního roku, protože v novém školním roce se začínají realizovat opětovně volnočasové aktivity v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, jehož partnerem je i Školní statek Středočeského kraje.

Jsme velmi potěšeni, že v Poděbradských novinách vyšel článek o realizaci aktivit na statku a těšíme se na listopad, kdy zahájíme putovní výstavu o realizovaném projektu s podporou Města Poděbrady a s podporou obcí, kde mají sídlo zapojené školy.

PUB_PN_28_8_2014PUB_PN_28_8_2014