Burza škol na SZeŠ Čáslav

Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností

Dne 9.10.2014 přivítala studenty SZeŠ Poděbrady a SZeŠ Brandýs nad Labem na své škole SZeŠ Čáslav, a to v rámci aktivity projektu KA5, A2e, která navázala na úspěšnou burzu pořádanou v červnu 2014 na stř. Rakovník.

IMG_5753     IMG_5750

Žáky  zapojených škol přivítala studentka SZeŠ Čáslav, která předvedla se svým koněm ukázku parkuru, a Ing. Franitšek Žaloudek (pedagog SZeŠ Čáslav, pedagog volnočasové aktivity projektu Mechanizace).

IMG_5636IMG_5644

Studenti zapojených škol si dále společně prohlédli areál školy, který je tvořen rozlehlým parkem a zázemím se zemědělskou technikou, kterou v rámci burzy škol hostující škola studentům předvedla.

IMG_5649      IMG_5763

Následně si prohlédli včelín, kdy chov včel je specifikem stř. Čáslav. Ve včelíně se ujal studentů RNDr. Jiří Nováček (pedagog SZeŠ Čáslav; pedagog projektové aktivity Včelař), který uvedl studenty v obecné rovině do problematiky chovu včel s názornými ukázkami přímo v provozu včelína.

IMG_5737  IMG_5743

Studenti se poté odebrali do zázemí střední školy, kde si prohlédli jak "obyčejné třídy" a běžné vybavení školy, tak je studenti SZeŠ Čáslav uvedli do učeben, kterými se chtěli pochlubit, a to do biologické laboratoře, multimediálních učeben, moderní knihovny. V zázemí školy si mohli studenti vyzkoušet interaktivní výuku v těchto kvalitně vybavených učebnách, kterou si připravili a zároveň ji vedli studenti SZeŠ Čáslav.

IMG_5700      IMG_5719 IMG_5716

Na závěr byla pro studenty zapojených škol připravena ukázka králičího hopu. Drobnochov zvířat má v Čáslavi kvalitní zázemí a tradici, a to zejména za přispění Jany Nováčkové (pedagog SZeŠ, pedagog projektové volnočasové aktivity Farmář a Mladý farmář), která patří mezi přední české odborníky na tuto tematiku.

IMG_5681 IMG_5684  IMG_5766  IMG_5764

Burza škol měla za cíl seznámit žáky zapojených škol s výukou a možnostmi jejich zemědělských škol a navzájem si vyměnit své zkušenosti s výukou, v Čáslavi byla forma burzy škol pojata jako průvodce školou a životem studenta na SZeŠ Čáslav, aby byly ostatní školy seznámeny nejen s běžnou výukou, ale i se specifickými možnostmi, které škola nabízí, stejně tak s možnostmi volnočasových aktivit (parkur, králičí hop) a významnými úspěchy, které studenti zapojených škol ve svých oborech slaví.

 IMG_5698