Slavnostní zahájení výstavy – tisková zpráva

Tisková zpráva Partner 14 putovní výstava o projektu CPTO

Městský úřad Poděbrady: 5. 11. 2014 – 15. 12. 2014
Výstavu pořádá: Školní statek Středočeského kraje, p. o.
Název výstavy: Rok na školním statku

V pondělí 10. 11. 2014 od 14,00 hod. se konalo v přízemí Městského úřadu v Poděbradech slavnostní zahájení výstavy s názvem „Rok na školním statku“, kterého se zúčastnil statutární zástupce hejtmana a náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milan Němec, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Pavel Schneider, projektový tým, zástupci škol a zástupci vedení města.

Výstava ukazuje, jaké aktivity připravili pracovníci Školního statku SK žákům základních a středních škol v projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011) financovaným z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Vzhledem k tomu, že Školní statek SK má několik pracovišť, která vždy v různých částech Středočeského kraje dělají praktická zázemí středním zemědělským školám, odehrávají se vzdělávací i volnočasové aktivity žáků nejen v Poděbradech, ale i v Lázních Toušeni, Čáslavi a Rakovníku.

Výstava je zdarma otevřena pro veřejnost v úřední hodiny městského úřadu, a to do 15. 12. 2014, poté budou jednotlivé dílčí části výstavy přemístěny na obecní úřady obcí, jejichž základní školy jsou zapojeny v projektu.

Otevírací doba:
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 14:00

PD Budiměřice 31_10 021  PD Budiměřice 31_10 003    PD Budiměřice 31_10 016