Úspěchy v Olympiádě mladých chovatelů, aneb úspěšní chodí do Farmáře

Ve dnech 30. 7. – 3. 8. 2014 se v areálu Střední zemědělské školy v Táboře uskutečnilo Celostátní kolo Olympiády mladých chovatelů. Zúčastnilo se ho celkem 93 soutěžících z celé republiky. Okresy Kutná Hora a Kolín reprezentovalo celkem 5 soutěžících, z toho 3 studenti SZeŠ Čáslav. Tito účastníci se nominovali vítězstvím na okresním kole, které se uskutečnilo na konci dubna v SZeŠ Čáslav.

Oficiální zahájení celostátního kola soutěže proběhlo v Gotickém sále Husitského muzea. Čtvrtek i pátek patřil vlastní soutěži. Všichni soutěžící se podrobili testu z odborných znalostí, poznávání druhů, plemen a barevných rázů zvířat a odbornému pohovoru. V letošním roce se podařilo organizátorům zajistit současně probíhající výstavu. Bylo vysoce ceněno, že mladí chovatelé králíků, drůbeže a holubů se mohli po tradiční živé poznávačce zúčastnit praktického posuzování. Kromě toho byla zajištěna alespoň z části živá zvířata pro poznávačku i v oborech drobní hlodavci, exotické ptactvo a kožešinová zvířata. Tradičně byli soutěžící rozděleni do dvou skupin, kdy jedna soutěžila ve čtvrtek a druhá v pátek. Skupina, která v daný den nesoutěžila se zúčastnila doprovodného programu. Mladí chovatelé si tak prohlédli nejen historické památky Tábora, ale navštívili i ranč, kde měli možnost svézt se na koni, dále chovatele exotického ptactva a pěstírnu akvarijních ryb.

Po zkoušení proběhly odborné besedy a přednášky téměř u všech odborností. Na páteční večer byla připravena přednáška pro všechny soutěžící. Týkala se všeobecných chovatelských témat. Zároveň proběhl i aktiv pracovníků s mládeží, kde padl návrh na uspořádání příštího MK v Ostravě.

V sobotu dopoledne navštívili účastnící oboru s chovem daňků a poutní místo Klokoty. Slavnostní vyhlášení proběhlo poněkud netradičně již ve 14 hodin v chovatelském areálu ZO ČSCH Tábor. Uskutečnilo se pod širým nebem. Počasí vyšlo, takže kromě vyhlášení výsledků mohla proběhnout i ukázka policejního výcviku psů a králičího hopu, který prezentovali zakladatelé této soutěže u nás, manželé Šípovi.

Vlastní vyhlášení výsledků bylo tradičně očekáváno s napětím. Naše výprava letos v celostátním kole uspěla následovně:

1. místo – chov králíků   Johana Vinšová (OO ČSCH Kolín) – nominace na MK Nitra

5. místo – chov králíků   Andrea Kratochvílová ( SZeŠ Čáslav)

7. místo – chov králíků   Josef Koberec (OO ČSCH Kutná Hora)

2. místo – chov okrasného ptactva Radek Pokorný ( SZeŠ Čáslav)

3. místo – chov drobných hlodavců Andrea Kratochvílová ( SZeŠ Čáslav)

3. místo – chov psů Adéla Kalužová ( SZeŠ Čáslav)

Kromě pohárů pro první tři v dané odbornosti obdrželi všichni soutěžící diplom a tašku s řadou pěkných dárků od sponzorů soutěže. Nejlepším okresem se pro rok 2014 stal Žďár nad Sázavou. Po vyhodnocení soutěže bylo představeno družstvo, které bude hájit barvy ČSCH na Mezinárodním kole v Nitře ve dnech 19.-22.8.2014. Do tohoto nadstavbového kola postupují vždy vítězové, kteří mají na Slovensku „protihráče“. Letos bylo nominováno třináct soutěžících. Závěrem poděkovala předsedkyně KPM Jana Nováčková organizátorům, vedoucím, zkoušejícím a všem, kdo se podíleli na zajištění této jedinečné mládežnické chovatelské akce.

Příští ročník OMCH bude vyhlášen koncem roku. Vrcholem soutěže bude mezinárodní finále, které se uskuteční koncem srpna, pravděpodobně v Ostravě. Soutěžit se bude opět ve dvou věkových kategoriích – do 14 let a od 15 do 18 let (včetně), v obvyklých jedenácti odbornostech: chov králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva, drobných hlodavců, kožešinových zvířat, ušlechtilých koček, psů, ovcí a koz, akvaristice a teraristice. Případní zájemci najdou další informace o soutěži na www.cschdz.euv sekci mladí chovatelé, nebo se mohou přihlásit přímo u autorky článku, která je pověřena pořádáním soutěže (novackova@centrum.cz). Okresní kolo probíhá tradičně ve Střední zemědělské škole v Čáslavi. Soutěžit může každý, kdo splňuje věkový limit, tj. maximálně dosažení18 let v roce konání soutěže.

Jana Nováčková,

pedagog SZeŠ Čáslav,

odborný pracovník SŠ pro SŠ Čáslav - projektová aktivita Farmář

z okresního kola olympiády m.ch. z OK OMCH