Konec školního roku na školním statku

Volnočasové aktivity pro žáky základních škol, které byly připravovány odbornými pracovníky po celý rok pro školy ZŠ Lázně Toušeň, ZŠ Čáslav, ZŠ Vrbová Lhota, ZŠ Žehuň, ZŠ Budiměřice, ZŠ Křečkov, ZŠ TGM Poděbrady, se začátkem letních prázdnin končí.

Žáci zapojených škol se během uplynulých 9 měsíců, kdy docházeli pravidelně na střediska školního statku do Poděbrad, Lázně Toušeň a do Čáslavi, naučili mnoho o zemědělství, o rostlinné i živočišné výrobě, dokonce i o včelařství. Z každého kroužku - Mladý farmář či Včelař - si odnesli domů nové zážitky, ale i praktické dovednosti, které si na statku mohli vyzkoušet - např. vázání telat, obhospodařování svého vlastního políčka, rozeznávání jednotlivých druhů osiva, rostlin, zvířat. Vyzkoušeli si práci s medem, zpracování produktů včel a ostatních zvířat na statku. Celkem na všech střediscích navštěvovalo pravidelně dvakrát v měsíci volnočasové aktivity 168 žáků zapojených základních škol.

Někteří farmáři a včelaři se s námi rozloučili, protože od září nastoupí do jiných škol, věříme, že na poslední školní rok na své škole, který trávili také z části u nás na statku v Toušni, Poděbradech nebo v Čáslavi, budou hezky vzpomínat...

Společně se pojďme podívat na průřez celým rokem Mladého farmáře a Včelaře na všech střediscích....

Včelaři ze ZŠ Čáslav

14 9 320

Mladí farmáři ze ZŠ Čáslav

14 6 212

14 6 209

Mladí farmáři ze ZŠ Lázně Toušeň (Mladý farmář I-chovatel, Mladý farmář II-pěstitel)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mladí farmáři ze ZŠ Vrbová Lhota 

Směs 110 Směs 067

Mladí farmáři ze ZŠ TGM Poděbrady

TGM 2 TGM 4

Mladí farmáři ze ZŠ Křečkov

křečci7 hory2013055

Mladí farmáři ze ZŠ Budiměřice

Fotografie-0177 Fotografie0338

Mladí farmáři ze ZŠ Žehuň

Fotografie-0167 obrazek--78