Konec školního roku na školním statku pro žáky středních škol

V rámci projektu docházeli do volnočasových aktivit na školní statek kromě žáků zapojených základních škol i žáci SZeŠ Poděbrady, SZeŠ Rakovník a SZeŠ Čáslav, a to do kroužku Mechanizace a Farmář. Obsahem tyto kroužky navazovaly na školní vzdělávací plán a rozšiřovaly tak obzory, vzdělání a také praktické dovednosti žáků. Do volnočasových aktivit pravidelně docházelo v průběhu celého školního roku 124 žáků středních škol. Kroužky byly zaměřeny na dílčí okruhy z rostlinné a živočišné výroby a v Čáslavi i z oblasti včelařství, prohlubovaly tak znalosti získané ve studiu jednotlivých oborů na střední škole.

Do kroužků chodili i žáci 4. ročníků, věříme, že po úspěšně zvládnuté maturitě povedou jejich kroky i díky aktivitám podpořeným z projektu CPTO směrem k dalšímu přírodovědnému a technickému vzdělávání.

Kroužek Farmář v Čáslavi 

14 12 345 14 9 291 14 6 187

Kroužek Mechanizace v Rakovníku

A2e 1128 A2e 1084 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Žáci SZeŠ Poděbrady vedli výuku Projektového dne B1 dne 28.5.2014 a dne 4.6.2014 pro žáky ZŠ Lázně Toušeň na stř. školního statku Lázně Toušeň.

  IMG_3857 IMG_3853 IMG_3878 IMG_3862

Žáci středních škol se společně potkali na tzv. burze škol, která byla dne 18.6.2014 pořádána v Rakovníku. 

A2e 1008A2e 999Fotografie-0166Fotografie-0164 Fotografie-0169  Fotografie-0171